անջինջ

անջինջ

Dasnabedian 1995: 415

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Colophon1,15
ineffaçable

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՋԻՆՋ — ( ) NBH 1 0232 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ἁνεξάλειπτος indelebilis Որ ոչ ջնջի. անջնջելի. անջրելի. անեղծ. հաստատուն դրոշմեալ, արձանագրեալ. *Անջինջ տէրունական պատգամ: Անջինջ արձակեալ է: Փիլ. իմաստն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՁԱՆԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0367 Chronological Sequence: 6c ն. στηλητεύω in cippo inscribo, noto, memoriae prodo Իբրեւ յարձանի դրոշմել. արձանագրել. յիշատակագրութեամբ եւ հրապարակաւ հաստատել. ճառել, հռչակել, մատենագրել անջնջելի օրինակաւ. *Որոց զառաքինութիւնսն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՂԾ — (ի, ից.) NBH 1 0139 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c ա. ἅφθαρτος (լծ. անվթար). Ո incorruptus, incorruptibilis ր ոչն եղծանի. անեղծանելի. անեղծական. անապական. եւ մշտնջենաւոր. անջինջ. անմահ. անփոփոխ. որ չաւրիր. ... *Անեղծ հոգիդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՋՆՋԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0232 Chronological Sequence: 10c, 11c, 12c ԱՆՋՆՋԱԿԱՆ ԱՆՋՆՋԵԼԻ Տ. ԱՆՋԻՆՋ ըստ ՟Ա նշ. *Իբր արձանի անջնջականի. Նար. ՟Խ՟Զ: *Անջնջական յիշատակարան, կամ շնորհ, կամ կանոն. Նար. ՟Հ՟Գ. եւ Նար. խչ. եւ Նար. մծբ.: *Անջնջելի կտակ. Շ. բարձր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՋՆՋԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0232 Chronological Sequence: 10c, 11c, 12c ԱՆՋՆՋԱԿԱՆ ԱՆՋՆՋԵԼԻ Տ. ԱՆՋԻՆՋ ըստ ՟Ա նշ. *Իբր արձանի անջնջականի. Նար. ՟Խ՟Զ: *Անջնջական յիշատակարան, կամ շնորհ, կամ կանոն. Նար. ՟Հ՟Գ. եւ Նար. խչ. եւ Նար. մծբ.: *Անջնջելի կտակ. Շ. բարձր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՋՈՒՆՋ — ( ) NBH 1 0232 Chronological Sequence: 11c Նոյն ընդ ԱՆՋԻՆՋ. անջնջելի. անքաւելի. (յն. աններելի.) *Զի՞ կամօք անջունջ տգիտանաս վրիպեալդ, առանց թողութեան եւ այլն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՋՐԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0232 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. Որ ոչ ջրի. զոր ոչ լինի ջրել (կամ ջրով եղծանել). անջինջ. անջնջելի. *Անջրելի նամակ: Մեղօքն անջրելեօք. Նար. ՟Ղ՟Բ. եւ ՟Ժ՟Ա: *Անջրելի անեղին գթութիւնք: Անջրելի քինու խնդրեալ լինէր մահուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0367 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c ն. στηλογραφέω in columna inscribo Գրել յարձանի կամ իբրեւ յարձանի. անջինջ դրոշմել.ʼի գիր կամ ʼի միտս նշանակել հաստատութեամբ. *Յանբաւ յաւիտեանս նոցայն բացերեւեալ արձանագրի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՐԱԿՈՆՏԻԿՈՆ — (ի.) NBH 1 0584 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c գ. ԳՐԱԿՈՆՏԻԿՈՆ կամ ԴՐԱԿՈՆՏԻԿՈՆ. Բառ անյայտ ըստ ձայնին, յայտնի ըստ իրին. Նիշ գունոյ գծագրեալ եւ դրոշմեալ հաստատութեամբ ʼի վերայ իրիք ʼի բնէ կամ արուեստիւ որպէս երակ ինչ. *Սակաւ ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԵՂ — I. (ոյ, ոց. եւ եւս ի, ից.) NBH 1 0608 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. φάρμακον medicina, medicamen, ῤητίνη resina, κολλούριον collyrium Դարման առողջարար հիւանդաց, եւ Սպեղանի վիրաց կամ պատրոյգ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԺԱՌԱՆԳԱԿԻՑ — (կցի, կցաց.) NBH 1 0833 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c ա.գ. συγκληρονόμος cohaeres. Կցորդ ժառանգին եւ ժառանգութեան. *Ժառանգք աստուծոյ, եւ ժառանգակիցք քրիստոսի. Հռ. ՟Ը. 17: *Սահակաւ եւ յակոբաւ հանդերձ ժառնգակցօք նոցին աւետեացն ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.